Bởi {0}
logo
Shenze Jiamei Screen Printing Equipment Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Màn hình Máy In, In Ấn Màn Hình Khung, In Ấn Màn Hình Giống Cây Chổi, Khô Rack, DTF Máy In
Thứ tự xếp hạng4 giao hàng đúng hạn trong Lưới inTotal floorspace (10,180㎡)Annual export US $2,000,000